Mötet om narkotikasituationen: “Fortsätt vara uppmärksamma”

Under måndagens digitala informationsmöte deltog över 50 personer för att få mer kunskap om narkotikasituationen i Ljusdals kommun. Deltagarna fick lyssna till representanter från beroendecentrum, familjeteamet, mottagningsenheten - barn och unga, ungdomsgruppen samt polisen.

Det var det femte digitala mötet som anordnades för att informera om läget i kommunen. Träffarna arrangeras främst för vårdnadshavare och personal som arbetar med barn och unga som en kunskapshöjande insats inom ramen för arbetet med modellen “Drogfri skola”.

Förutom information om de vanligaste drogerna, med fokus på drogen 3-CMC, fick deltagarna även en lokal lägesbild om hur det ser ut i kommunen samt hur verksamheterna arbetar.

Jämfört med för ett år sedan syns inte samma tydliga ökning då det har genomförts flera riktade åtgärder, berörda verksamheter har ett nära samarbete samt att det finns ett ökat engagemang bland föräldrar och vuxna.

Enligt polisen är tyvärr tillgången till narkotika fortfarande god. Därför uppmanades mötesdeltagarna att fortsätta vara uppmärksamma.

Frågor och information under mötet

Vad ska jag göra om mitt barn använder vape/e-cigaretter?

Som förälder är det viktigt att vara påläst och att prata med barnet om riskerna med att använda e-cigaretter samt andra nikotinprodukter. Åldersgränsen för att köpa e-cigaretter är 18 år och inget minderåriga ska nyttja. Inom kommunen ser vi att användandet bland yngre har ökat. En ökning som är oroande och kan skada barns hälsa på ett negativt sätt.

Hur tidigt kan jag söka stöd om jag är orolig för mitt barn?

Så tidigt som möjligt. Föräldrar uppmanas att söka stöd om det finns oro, om man känner sig ensam eller otillräcklig i sin föräldraroll. Det är bättre att rådgöra en gång för mycket än att inte söka hjälp. Det går bra att vara anonym under samtalet. Det finns hjälp att få.

Representanterna efterlyser fortfarande fler vuxna ute under kvällar och helger och det kan vara bra att förklara för sitt barn varför

Berätta att du kommer vara ute på kvällar och helger för att du är rädd om och bryr dig om ditt barn. Det handlar inte om brist på tillit utan om vad som kan inträffa på allmänna platser under kvällstid. Platser där det ofta rör sig många personer i olika åldrar. En bra utgångspunkt är att om ett minderårigt barn är ute på kvällarna - då tittar du som förälder till ditt barn för att se att allt är okej.

Råd till föräldrar

Umgås med ditt barn, det stärker relationen och är en skyddsfaktor i barnets liv.

Var omtänksamt misstänksam! Ställ nyfikna frågor, ha fasta tider, hämta på kvällen, var tillgänglig på telefonen och titta till barnet ute på “byn”.

Bjud inte på alkohol och köp inte ut alkohol till ditt barn. Forskningar visar att tonåringar som får alkohol av sina föräldrar dricker mer.

Var nykter – något kan hända som gör att ditt barn behöver dig.

Var uppmärksam både gällande ditt barn och barnets kompisar. Tecken som kan vara bra att ha koll på är om barnet börjat äta dåligt och snabbt går ner i vikt. Är återkommande snuvig och snorig. Mycket pengar i omlopp, antingen via swish eller kontantuttag.

Mer information om alkohol och droger här: