Alla nyheter - Ljusdals kommun

 • Eldningsförbudet upphävs

  Klockan 12 idag den 30 juni upphävs eldningsförbudet i skog och mark som gällt sedan 23 juni.
  30 jun 2020
 • Bokbil ska rulla i Ljusdals kommun nästa år

  Tillsammans med biblioteken i Hudiksvall och Nordanstig har Ljusdal kommuns bibliotek beviljats 1,8 miljoner från Kulturrådet för att komplettera och utveckla den befintliga biblioteksverksamheten med en bokbil.
  30 jun 2020
 • Ny rutin gör besök på boenden möjliga

  Omsorgsförvaltningen i Ljusdals kommun har tagit fram en ny rutin för anhörigbesök under coronapandemin. Besöken ska ske utomhus och rutinen gäller både för vård- och omsorgsboenden och för gruppbostäder.
  30 jun 2020
 • Riokompaniet har öppnat igen

  Efter att ha hållit stängt en tid öppnar second hand-butiken Riokompaniet på Tällegatan i Ljusdal igen.
  29 jun 2020
 • Utsatthet för våld i samband med covid-19

  Covid-19 påverkar hela samhället och vi isolerar oss mer för att minska smittspridning. Det innebär bland annat att för personer som utsätts för mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck så riskerar situationen att förvärras.
  29 jun 2020
 • Biblioteken kan satsa genom pengar från Kulturrådet

  Ljusdals kommuns bibliotek har beviljats 1 miljon kronor från statens Kulturråd. Författarbesök, skaparverkstäder i biblioteksrummen, fler kulturaktiviteter på filialbiblioteken
  och förbättrade biblioteksmiljöer är några av de saker pengarna ska användas till.

  25 jun 2020
 • Nya utegym i Los, Tallåsen, Kårböle och Järvsö

  Ljusdals kommuns fritidsenhet fortsätter att utveckla mötesplatser
  runt om i kommunen. I augusti levereras fyra nya utegym som ska
  sättas upp intill elljusspåren i Los, Tallåsen, Kårböle och Järvsö
  under hösten.

  24 jun 2020
 • Kvalitetsprogram Östernäs - en framtidsbild för områdets möjligheter

  Kvalitetsprogram Östernäs antogs av kommunfullmäktige den 15 juni och visar kommunens ambition för området och dess möjligheter för framtida intressenter.
  23 jun 2020
 • Kommunalt partistöd 2020

  Partierna i kommunfullmäktige är berättigade till ett årligt kommunalt partistöd som betalas ut i juli. 
  22 jun 2020
 • Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen träder i kraft 1 juli

  För att minska risken för spridning av covid-19 ska restauranger, barer och kaféer vidta särskilda åtgärder i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.
  18 jun 2020
 • Erfarenheter från skogsbränderna leder till åtgärder

  Väderåret 2018 var extremt på många sätt. Sommarens torka ledde till att ett stort antal bränder inträffade i Sverige. Ljusdals kommun drabbades hårt. För att ta vara på erfarenheter och för att stå bättre rustade i framtiden har Länsstyrelsen Gävleborg och Ljusdals kommun tillsammans beställt en utredning av räddningsarbetet. I en rapport som presenteras idag finns förslag på åtgärder. Flera har redan vidtagits. 
  17 jun 2020
 • Färilaaktörer tilldelas bygdemedel

  Kommunstyrelsen beslutade den 28 maj att Färila IF, Norra Veckebo Byaförening, Stocksbo Åbo Brinnasen Byalag samt Maria Dansdotter ska tilldelas bygdemedel för vindkraft Högkölen 2020.
  16 jun 2020
 • 14 aktörer i Järvsö får bygdemedel

  Kommunstyrelsen beslutade den 7 maj om tilldelning av bygdemedel avseende Sörby vindkraftspark för 2020. Beslutet är i enlighet med JärvsöRådets förslag.
  16 jun 2020
 • Tre föreningar får bygdemedel från Svartvallsbergets vindkraftsfond

  Styrelsen för Svartvallsbergets vindkraftsfond har fördelat bygdemedel till föreningar i Färila och Järvsö.
  16 jun 2020
 • Två föreningar i Ramsjö får bygdemedel

  Ramsjö skoterklubb och Ramsjö Byaråd tilldelas bygdemedel avseende vindkraft Våsberget 2020. Så beslutade kommunstyrelsen den 7 maj. Beslutet är i enlighet med Ramsjö bygderåds förslag.
  16 jun 2020
 • Agenda 2030, mål 17: Genomförande och partnerskap

  Om de 16 första målen är vägvisare, utgör mål 17 verktygslådan för hur en hållbar, global utveckling för alla ska kunna bli verklighet. Samarbete och samverkan på alla samhällsnivåer kommer vara helt avgörande för att lyckas uppnå målen.
  16 jun 2020
 • Se kommun­fullmäktige i efterhand

  Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.
  15 jun 2020
 • Fortsatt chans att få Sveriges viktigaste semestervikariat

  Är du en person som vill arbeta inom ett värdefullt och omväxlande arbete i sommar? Vi söker fler vikarier till våra verksamheter inom omsorgsförvaltningen.
  15 jun 2020
 • Har du koll på ditt brunnsvatten i sommar

  Livsmedelsverket gick den 11 juni ut med ett pressmeddelande som påpekar vikten av att regelbundet kontrollera tillgång och kvalitet på vattnet i den egna eller föreningens brunn då det med tanke på coronapandemin finns anledning att tro att fler än vanligt kommer att tillbringa sommaren på hemmaplan.
  15 jun 2020
 • Stipendium till elever vid vård- och omsorgsprogrammet

  Omsorgsförvaltningen delar årligen ut ett stipendium på 3000:- till en elev i årskurs 3 på vård- och omsorgsprogrammet. Detta sker i samverkan med Vård- och omsorgscollege i Ljusdal.
  12 jun 2020
 • Agenda 2030, mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

  Alla vi människor i Ljusdals kommun och i hela världen ska få leva våra liv i trygghet. Vi har rätt till frihet och möjlighet att påverka våra egna liv oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
  09 jun 2020
 • Ny telefonlinje på flera språk för allmänna frågor om coronaviruset

  En ny nationell telefonlinje för information om coronaviruset har öppnat där du via knappval kan välja mellan språken amarinja, arabiska, somaliska, persiska, ryska och tigrinja.
  09 jun 2020
 • EstradLjusdal och Musikskolan får bidrag från statens kulturråd

  Ljusdals kommuns kulturskoleverksamhet EstradLjusdal och Musikskolan, har blivit beviljade 319 000 kr från Kulturrådet, statens kulturråd.
  05 jun 2020
 • Ny taxa för färdtjänst från 1 juli

  Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken och är till för personer med långvarig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning där förmågan att gå och förflytta dig på egen hand är nedsatt. 
  04 jun 2020
 • På väg mot ett förnyat system för vädervarningar

  I april 2021 införs ett förnyat system för vädervarningar. Varningarna blir konsekvensbaserade och därmed mer relevanta och användbara för samhället. Samverkan mellan SMHI och andra samhällsaktörer är en röd tråd.
  04 jun 2020
 • Kvinnojouren Viljan utökar stödverksamheten

  Med hjälp av beviljade pengar från Socialstyrelsen kan Kvinnojouren
  Viljan i Ljusdal utöka sin stödverksamhet fram till 31 december 2020.

  03 jun 2020
 • Sammankomster med fler än 50 personer fortsatt förbjudna

  För att minska risken för smittspriding av covid-19 har regeringen tidigare i vår beslutat att offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med fler än 50 personer är förbjudna.
  02 jun 2020
 • Fortsatt arbete för bostadsbyggande på Östernäs

  Nu tas det första spadtaget för att bygga Ljusdals köpings nya stadsdel! Detta stora område skapar framtidstro och stora möjligheter för Ljusdals kommun där vi redan har flertalet förfrågningar från företag som vill bygga på Östernäs – Markus Evensson (S), kommunstyrelsens ordförande
  02 jun 2020
 • Agenda 2030, mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

  Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv i Ljusdals kommun och i hela världen. Vi är alla en del av vårt ekosystem och vi spelar viktiga roller för att bevara livsmiljöer och att säkra att växt- och djurarter på land överlever.
  02 jun 2020
 • Nya hygienrutiner vid nära vårdinsatser

  Ljusdals kommun har noggrant följt utvecklingen av rekommendationer gällande hygienrutiner för att stoppa spridning av covid-19. I dagsläget har Folkhälsomyndigheten öppnat för kommuner kan överväga att använda munskydd eller visir som en extra åtgärd. Socialstyrelsen rekommenderar att man i vissa situationer bär skydd för ansiktet.
  01 jun 2020