Alla nyheter - Ljusdals kommun

 • Eldningsförbudet upphävs

  Klockan 12 idag den 30 juni upphävs eldningsförbudet i skog och mark som gällt sedan 23 juni.

 • Bokbil ska rulla i Ljusdals kommun nästa år

  Tillsammans med biblioteken i Hudiksvall och Nordanstig har Ljusdal kommuns bibliotek beviljats 1,8 miljoner från Kulturrådet för att komplettera och utveckla den befintliga biblioteksverksamheten med en bokbil.

 • Biblioteken kan satsa genom pengar från Kulturrådet

  Ljusdals kommuns bibliotek har beviljats 1 miljon kronor från statens Kulturråd. Författarbesök, skaparverkstäder i biblioteksrummen, fler kulturaktiviteter på filialbiblioteken
  och förbättrade biblioteksmiljöer är några av de saker pengarna ska användas till.


 • Nya utegym i Los, Tallåsen, Kårböle och Järvsö

  Ljusdals kommuns fritidsenhet fortsätter att utveckla mötesplatser
  runt om i kommunen. I augusti levereras fyra nya utegym som ska
  sättas upp intill elljusspåren i Los, Tallåsen, Kårböle och Järvsö
  under hösten.


 • Kvalitetsprogram Östernäs - en framtidsbild för områdets möjligheter

  Kvalitetsprogram Östernäs antogs av kommunfullmäktige den 15 juni och visar kommunens ambition för området och dess möjligheter för framtida intressenter.

 • Kommunalt partistöd 2020

  Partierna i kommunfullmäktige är berättigade till ett årligt kommunalt partistöd som betalas ut i juli. 

 • Erfarenheter från skogsbränderna leder till åtgärder

  Väderåret 2018 var extremt på många sätt. Sommarens torka ledde till att ett stort antal bränder inträffade i Sverige. Ljusdals kommun drabbades hårt. För att ta vara på erfarenheter och för att stå bättre rustade i framtiden har Länsstyrelsen Gävleborg och Ljusdals kommun tillsammans beställt en utredning av räddningsarbetet. I en rapport som presenteras idag finns förslag på åtgärder. Flera har redan vidtagits. 

 • Agenda 2030, mål 17: Genomförande och partnerskap

  Om de 16 första målen är vägvisare, utgör mål 17 verktygslådan för hur en hållbar, global utveckling för alla ska kunna bli verklighet. Samarbete och samverkan på alla samhällsnivåer kommer vara helt avgörande för att lyckas uppnå målen.

 • Se kommun­fullmäktige i efterhand

  Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

 • Fortsatt chans att få Sveriges viktigaste semestervikariat

  Är du en person som vill arbeta inom ett värdefullt och omväxlande arbete i sommar? Vi söker fler vikarier till våra verksamheter inom omsorgsförvaltningen.

 • Har du koll på ditt brunnsvatten i sommar

  Livsmedelsverket gick den 11 juni ut med ett pressmeddelande som påpekar vikten av att regelbundet kontrollera tillgång och kvalitet på vattnet i den egna eller föreningens brunn då det med tanke på coronapandemin finns anledning att tro att fler än vanligt kommer att tillbringa sommaren på hemmaplan.

 • Stipendium till elever vid vård- och omsorgsprogrammet

  Omsorgsförvaltningen delar årligen ut ett stipendium på 3000:- till en elev i årskurs 3 på vård- och omsorgsprogrammet. Detta sker i samverkan med Vård- och omsorgscollege i Ljusdal.

 • Agenda 2030, mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

  Alla vi människor i Ljusdals kommun och i hela världen ska få leva våra liv i trygghet. Vi har rätt till frihet och möjlighet att påverka våra egna liv oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

 • EstradLjusdal och Musikskolan får bidrag från statens kulturråd

  Ljusdals kommuns kulturskoleverksamhet EstradLjusdal och Musikskolan, har blivit beviljade 319 000 kr från Kulturrådet, statens kulturråd.

 • På väg mot ett förnyat system för vädervarningar

  I april 2021 införs ett förnyat system för vädervarningar. Varningarna blir konsekvensbaserade och därmed mer relevanta och användbara för samhället. Samverkan mellan SMHI och andra samhällsaktörer är en röd tråd.

 • Kvinnojouren Viljan utökar stödverksamheten

  Med hjälp av beviljade pengar från Socialstyrelsen kan Kvinnojouren
  Viljan i Ljusdal utöka sin stödverksamhet fram till 31 december 2020.


 • Agenda 2030, mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

  Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv i Ljusdals kommun och i hela världen. Vi är alla en del av vårt ekosystem och vi spelar viktiga roller för att bevara livsmiljöer och att säkra att växt- och djurarter på land överlever.