Kommunala styrdokument

Här listas några styrdokument och program som kommunen har antagit rörande fysisk planering.

Vatten Hantering och planering

Antagen av kommunfullmäktige 18 december § 172.
Lagakraftvunnen 11 januari 2024.

Kvalitetsprogram för Östernäs

Antagen av kommunfullmäktige 15 juni 2020 § 67.

Kontakta oss

Planarkitekt

Fredrik Wallby

0651-180 35

fredrik.wallby@ljusdal.se

Planingenjör

Linda Svedman

0651-76 15 13

linda.m.svedman@ljusdal.se

Planingenjör

Marcus Pettersson

0651-76 15 45

marcus.pettersson@ljusdal.se

Planingenjör (Översiktsplanefrågor)

Viktor Svensson

0651-183 27

viktor.svensson@ljusdal.se

Planingenjör, tjänstledig åter i september 2024

Kerstin Johansson