Bemanningsenheten

Bemanningsenheten är en stöd- och servicefunktion till enheter inom äldreomsorgen och stöd och omsorg i omsorgsförvaltningen. Bemanningsenheten ser till rekrytering och tillsättning av vakanser för både kortare och längre tid. Bemanningsenheten består av såväl administratörer och bemanningsassistenter som undersköterskor i korttidspoolen.

Korttidspoolen: Här finns tillsvidareanställda medarbetare som har flera olika arbetsplatser att cirkulera på. De arbetar mycket flexibelt utifrån verksamhetens behov och tillsätter de lite kortare vakanserna.

Långtidspoolen: Här finns medarbetare som blivit erbjuden tillsvidareanställning efter att ha uppfyllt kravet på 720 arbetade dagar i vikariat inom en femårsperiod. De erbjuds i första hand de lite längre vikariaten.

Timpoolen: I timpoolen arbetar alla timavlönade vikarier som är anslutna till Bemanningsenheten. Periodvis är behovet av timvikarier stort, som allra mest under sommaren. Vikarier som arbetat 360 dagar eller mer inom en treårsperiod får företrädesrätt till de lite längre vikariaten.

Vill du arbeta med oss? Under fliken Lediga jobb har du möjlighet att anmäla ditt intresse för arbete som vikarie i vår timpool.

Kontakt

Enhetschef
Eva-Lena Bergqvist
0651-76 14 19
eva-lena.bergqvist@ljusdal.se

Bemanningsenheten
0651-180 30
0651-184 84
0651-184 93
0651-184 92 (fax)

Öppettider

Måndag-fredag:
06.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Lördag och söndag:
06.30–09.30 och 13.00–16.00

Besöksadress

Kommunhuset
Norra Järnvägsgatan 21
Ljusdal