Stöd tillbaka till arbetslivet

Bildcollage

Arbetsmarknadsenheten (AME) är till för dig som behöver en sysselsättning på grund av att du är arbetssökande eller är sjukskriven och behöver en rehabiliterande åtgärd för att komma tillbaka till arbetslivet. AME samarbetar med socialtjänsten, försäkringskassan och arbetsförmedlingen.

Kontakta oss

Arbetsmarknadsenheten
0651-180 00 (växel)