Team-Q

Team-Q består av två integrationscoacher som arbetar för att stötta och vägleda nyanlända i Ljusdals kommun. Team-Q erbjuder flera kostnadsfria träffar, som exempelvis:

Föräldraskap i Sverige
Samhällsinformation i grupp som vänder sig till dig som är förälder, utrikesfödd och har barn i åldrarna 0-18 år.

Stödsamtal/enskilda samtal
Stödsamtal/enskilda samtal kan innehålla information om barnkonventionen, skola, hälsa, sjukvård, socialtjänsten, föräldrars rättigheter och skyldigheter och andra stödresurser i kommunen. Samtalen kan även handla om att vara förälder i ett nytt land.

Informationsträff
Informationsträffar i grupp som vänder sig till dig som är nyanländ, yrkesverksam eller aktiv en ideell förening. Informationsträffarna utgår utifrån aktuella händelser och trender som oroar i samhället.

Aktuellt

Kommande träffar

Gruppträff: Föräldraskap i Sverige

När? 25 juni
Tid? Klockan 16.00-18.30
Var? Kommunhuset
Språk? Arabiska
Anmälan: Mail: team-q@ljusdal.se
telefon: 0651-761461 eller 0651-761459