Stöd till arbete

Hos Arbetsmarknadsenheten, AME, kan personer som har lite svårare att komma in på arbetsmarknaden få hjälp med praktik, tidsbegränsade anställningar och kompetenshöjning. Där finns många olika typer av jobb som deltagarna kan testa, exempelvis restaurang, legoarbeten, second hand-butik och paketeringsuppdrag.

Kontakta oss

Enhetschef
Peter Knapp
0651-180 85
peter.knapp@ljusdal.se