Särskilt boende

När stöd och hjälp i det egna hemmet inte längre är tillräcklig kan man ansöka om särskilt boende. I ett särskilt boende ges omvårdnad och service dygnet runt. Ansökan görs hos kommunens bistånds­handläggare.

Totalt finns det i kommunen sju särskilda boenden. Några lägenheter är anpassade för makar och sambor. På några av de särskilda boendena finns även lägenheter avsedda för korttidsvistelse.

Med socialstyrelsens jämförelseverktyg Äldreguiden kan du jämföra de olika särskilda boendena. Länk till Äldreguiden finns här på sidan.