Boenden

I Ljusdals kommun finns flera olika typer av bostäder för äldre. Vård- och omsorgsboende för permanentboende, respektive korttidsboende för korttidsvistelse, är anpassade boenden som söks och beviljas via kommunens biståndshandläggare.

Trygghetsboende hyrs direkt av Ljusdalshem. Läs mer under respektive flik.

Läs om omsorgsnämndens värdegrund och hur vi arbetar med kontaktmannaskap och genomförandeplaner i alla biståndsbeviljade boenden. Länkar finns här på sidan.

Kontakt

Verksamhetschef Äldreomsorg
Anna Forsberg
0651-76 14 12
anna.forsberg@ljusdal.se

Verksamhetschef
Hand­läggarenheten

Margareta
Nybom Persson
0651-180 82
margareta.nybom@ljusdal.se