Information till företagare

Är ni intresserade?

Ljusdals kommun vill komma i kontakt med intresserade möjliga utförare. Denna förfrågan går därför ut till företag och personer som antingen redan jobbar med närliggande tjänster, eller kan vara intresserade av att starta verksamhet inom hemtjänst och service. Kontakta oss om ni är intresserade eller vill veta mer.

Vad är LOV?

LOV (Lagen om valfrihet) innebär att den som fått hemtjänst beviljad av Ljusdals kommun själv väljer vem som ska utföra insatserna, antingen av kommunen eller av privat utförare som auktoriserats av kommunen. Privata utförare får ersättning av kommunen för att utföra hemtjänstinsatser.

Hur stor är omfattningen av uppdraget?

I januari 2022 fanns det i Ljusdals kommun ca 481 hemtjänstmottagare. Ersättningen samt övriga villkor finns beskrivna i Förfrågningsunderlag 2022. Tilläggstjänster som till exempel gräsklippning, fönsterputs och upphängning av gardiner ingår inte i hemtjänsten. Kommunen får många förfrågningar om tilläggstjänster idag, tjänster som ligger utanför hemtjänsten och som kan ses som en ytterligare intäktsmöjlighet för utföraren. Det blir då en tilläggsbeställning där den som har hemtjänst betalar direkt till utföraren. Från kommunen utgår ingen ersättning för tilläggstjänster.   

Vad innebär uppdraget?

Tjänsterna kan grovt delas upp i omvårdnad och service. Omvårdnad kan vara personlig hygien och insatser som delegerats från primärvården. Service är insatser som att städa, tvätta, göra inköp och apoteksärenden. Ni kan välja att vara utförare inom ett eller båda områdena.

Vad krävs av utföraren?

För omvårdnad är det ett viktigt krav att ansvarig för verksamheten har genomgått adekvat högskoleutbildning och har dokumenterad erfarenhet av ledarskap. I övrigt gäller de villkor som specificeras i förfrågningsunderlaget.

Hur väljer den enskilde utförare?

Kommunens biståndshandläggare får inte rekommendera någon utförare, utan ska tillhandahålla neutral och saklig information om alla utförare. Denna information ska finnas tillgänglig för den som ska välja utförare, såväl digitalt som på papper.

Det är upp till respektive utförare att marknadsföra sig själv. Personer som inte gör ett aktivt val kommer att tilldelas en utförare utifrån fastställd turordning.

Ser du möjligheterna? Vill du veta mer?

Förfrågningsunderlaget finns under rubriken Dokument här på sidan. Du kan även beställa det genom att ta kontakt med Ingrid Johansson. Kontaktuppgifter finns här på sidan.