Hemtjänst

Kommunens mål är att du som äldre ska kunna bo kvar i hemmet så länge det är möjligt. Du kan beviljas hemtjänst enligt socialtjänstlagen avseende biståndsbeslutad service och personlig omvårdnad.

Service avser praktisk hjälp med hemmets skötsel som städning och tvätt, hjälp med inköp, ärende på post och bank samt trygghetstelefon.

Personlig omvårdnad avser de insatser som därutöver behövs för att tillgodose dina fysiska, psykiska och sociala behov. Detta kan innebära hjälp med tillredning av enklare måltider, att äta och dricka, på- och avklädning, personlig hygien, och insatser såsom dagverksamhet för att bryta isolering och skapa större trygghet för dig.

Vid behov av hemtjänst kontaktar du en biståndshandläggare som gör en utredning om dina behov och rättigheter.

Då du beviljats hemtjänst har du rätt att själv välja utförare av dina beviljade insatser utifrån lagen om valfrihetssystem (LOV). Under sidan Hemtjänst­utförare hittar du information om de utförare som är godkända av Ljusdals kommun.

Kontakt

Verksamhetschef äldreomsorg
Irene Ilonen
0651-76 14 79
irene.ilonen@ljusdal.se

Enhetschef hand­läggarenheten
Marie Jonsson
0651-182 78
marie.jonsson@ljusdal.se