Lagen om valfrihet - LOV

Lagen om valfrihetssystem (LOV) innebär att kommunerna kan erbjuda personer med äldreomsorg eller funktionsnedsättning att själva välja utförare av olika tjänster som hemtjänst, service eller särskilt boende. Personerna ska erbjudas att välja bland ett antal godkända utförare. Lagen innebär att man gör undantag från Lagen om offentlig upphandling (LOU). Utan LOV skulle kommunen vara tvungen att upphandla dessa tjänster, som då inte på samma sätt skulle kunna väljas fritt av den enskilde.

Införandet av valfrihetssystem innebär också att man vill uppmuntra enskilt företagande och kooperativ verksamhet inom äldre- och handikappomsorg för att utöka valmöjligheterna för den enskilde att välja mellan olika utförare.

Den underliggande tanken med valfrihetsystem är att de enskildas val av utförare positivt ska påverka kvaliteten i de tjänster som erbjuds, men också att det på sikt ska bidra till att göra yrkena inom detta område mer professionella och attraktiva.

Ljusdals kommun har jobbat med LOV sedan 2010.