Vänorter

En vänort är en ort i ett annat land som en kommun (eller motsvarande lokal förvaltningsenhet) samarbetar med. Det var i samband med andra världskriget som tanken väcktes om vänortssamarbeten, och efter kriget utvecklades tanken till ett slags fredsrörelse. Man hoppades att samarbete på kommunnivå skulle kunna överbrygga motsättningar och öka förståelsen mellan folken.

Assens, Danmark

Ljusdal och Glamsbjerg blev vänorter 1992. När Glamsbjerg gick upp i storkommunen Assens 2007 blev Ljusdal dess vänort. Vänortsavtal finns sedan 2014. Assens vill ha samarbete inom utbildning, barnomsorg, äldreomsorg, miljö och teknik, fritid och kultur, friskvård, arbetsmarknad, IT, turism, företagsutveckling samt utveckling av den politiska och administrativa organisationen.

Vinni, Estland

Samarbete med Ljusdal sedan 1993, samarbetsavtal med Ljusdals kommuns omvårdnadsprogram (Slottegymnasiet) sedan 2006. Inga aktiviteter sedan Vinni 2010 aviserade en inbjudan som inte kom.

Schlieben, Tyskland

Samarbete med Ljusdal sedan 2000, handlingsprogram sedan 2002. Senaste besöket från Schlieben skedde 2009. Ljusdals kommun har skickat inbjudningar men inte fått någon återkoppling.

Ikaalinen, Finland

Vänortsutbyte i modern tappning återupptogs 1990. Ikaalinen var dock Ljusdals vänort långt innan kommunsammanslagningen 1971. Efter 2003 har det inte varit något samarbete.  Ikaalinen ville 2009 ha kontakt igen från och med 2011, men ingen kontakt har tagits.

Tynset, Norge (avslutad)

Vänort med Ljusdal 1990-2002. Tynset hade dock kontakt med Färila redan före kommunsammanslagningen 1971. Samarbetet med Ljusdal avslutades 2002 sedan Tynset begärt detta.