Region Gävleborg

I Region Gävleborg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Bland ansvarsområdena finns folkhälsa och hälso- och sjukvård, infrastruktur och kollektivtrafik, kompetens- och utbildningsfrågor, näringslivsutveckling, internationella frågor och kultur.

Region Gävleborg är en politiskt styrd organisation, där regionfullmäktige är den högsta beslutande politiska församlingen. Verksamheterna leds av koncernledningen med regiondirektören som är högste tjänsteman och som tillsätts av politikerna.

Hälso- och sjukvården bedrivs i huvudsak inom de fyra divisionerna. Divisionerna leds av divisionschefer och är indelade i verksamhetsområden och vårdenheter.

Inom hållbarhetsförvaltningen samlas frågor om infrastruktur, kollektivtrafik, folkhälsa och hållbarhet.

Kultur- och kompetensförvaltningen ansvarar för utbildningsfrågor som inkluderar våra tre folkhögskolor samt en bred kulturverksamhet och våra museer i länet.

Förvaltningarna leds av förvaltningschefer och är indelade i avdelningar och enheter.

Tandvården finns i bolaget Folktandvården Gävleborg AB som ägs av Region Gävleborg.