Inköp och upphandling

Ljusdals kommuns inköpsorganisation

Från och med 1 januari 2020 ansvarar Ljusdals kommun själv för alla sina nya upphandlingar, oavsett belopp. Ett av syftena är att komma närmare leverantörerna och kunna göra mer lokala upphandlingar. När det bedöms fördelaktigt samarbetar hälsingekommunerna och gör gemensamma upphandlingar, men varje kommun skriver eget affärsavtal med leverantören.

Fram till 31 december 2019 var alla hälsingekommuner medlemmar i Inköp Gävleborg som var det gemensamma organet för inköpssamverkan. Inköp Gävleborg övergår till att förvalta ingångna gällande avtal.

Upphandlare Ljusdals kommun

Inköpssamordnare/Upp­handlare

Olof Dahlstrand

070-208 78 15

olof.dahlstrand@ljusdal.se

Upphandlare

Martin Häggström

0651-76 14 56

martin.haggstrom@ljusdal.se

Skoglig förvaltare/Upp­handlare

Anders Dahlstrand

070-273 59 08

anders.dahlstrand@ljusdal.se