Hållbar turismutveckling

Ljusdals kommun har som första kommun i Sverige tecknat ett samarbetsavtal om hållbar utveckling med företaget EarthCheck, baserat i Brisbane i Australien. Ett delmål uppnåddes i november 2021 då kommunens besöksnäring genom Destination Järvsö som första svenska destination blev hållbarhetscertifierad av EarthCheck enligt de kriterier som arbetats fram genom FN-initiativet Global Sustainable Tourism Council, GSTC.

EarthCheck har sedan 1987 arbetat med hållbar turismutveckling och är ackrediterat av Global Sustainable Tourism Council att hållbarhetscertifiera destinationer över hela världen. GSTC:s kriterier omfattar ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt hållbar utveckling och lägger stor vikt vid organisation och uppföljning.

För att leda hållbarhetsarbetet har en styrgrupp, ”Green Team”, tillsatts med representanter för Ljusdals kommun, Destination Järvsö AB och Järvsörådet. Green Team träffas fyra gånger per år för strategiska diskussioner och beslut, och mötena förbereds av utsedda hållbarhetssamordnare på kommunen och destinationsbolaget.

För Ljusdals kommun innebär avtalet att kommunen ska fokusera på hållbarhet inom alla områden. Kommunen får i och med avtalet tillgång till EarthChecks expertis och ett digitalt mätverktyg där fortsatta framsteg på miljöområdet mäts och redovisas kontinuerligt.

Som en del av hållbar utveckling samverkar Ljusdals kommun och Destination Järvsö AB med lokala företag och föreningar, Region Gävleborg och andra för att skapa ett bra näringslivsklimat för besöksnäringens företag.

En del av utvecklingsarbetet sker i projektform. 2016 till 2018 drev Destation Järvsö AB ett hållbarhetsprojekt som bland annat arbetat med att utveckla cykelturismen och stimulera besökare att välja tåg istället för bil på resan till Järvsö.

Från 2020 bedrivs dels ett treårigt hållbarhetsprojekt med stöd av Jordbruksverket, dels ett Leaderprojekt med fokus på cykelutveckling och social hållbarhet.

Man har också fått stöd av Tillväxtverket för att bygga nya cykelleder för crosscountrycykling och utveckla organisationen kring ledcykling.