Rutin avboka skoltaxi

När du åker skolbuss på förmiddag och taxi hem och eleven inte är på skolan:
Förälder avbokar taxin via Fasta Resor så tidigt som möjligt på telefonnummer 0270-74 175

Barnet blir sjukt på morgonen:
Förälder avbokar taxin via Fasta Resor så tidigt som möjligt på telefonnummer 0270-74 175

Barnet blir sjukt under skoldagen:
Förälder avbokar taxin via Fasta Resor så tidigt som möjligt på telefonnummer 0270-74 175

Barnet har hemmastudiedag:
Förälder avbokar taxi via Fasta Resor så tidigt som möjligt på telefonnummer 0270-74 175

Barnet ska till tandläkare, läkare m.m. under eller i anknytning till skoldagen:
Förälder avbokar taxi via Fasta Resor så tidigt som möjligt på telefonnummer 0270-74 175

Om långvarig ledighet, sjukdom eller annan anledning gör att eleven inte ska åka under en längre period:
Förälder kontaktar kommunens Skolskjutsansvarig som vidare kontaktar Fasta Resor

Om eleven tillsvidare inte har behov av skolskjuts:
Förälder kontaktar kommunens Skolskjutsansvarig som vidare kontaktar Fasta Resor

Missade resor:
Om barnet missar flera resor utan att resorna avbokas kan vårdnadshavaren debiteras kommunens kostnad för de transporter som inte avbokats.

Övriga riktlinjer hittar ni på https://ljusdal.se/skolskjuts