Skolskjutsar

Ansökan

OBS! Inför läsåret 2024-2025 måste samtliga elever som önskar skolskjuts göra en ansökan för detta. Endast elever som uppfyller kriterierna kan få skolskjuts.

Handläggningstid

Vid ansökan under pågående läsår är handläggningstiden 1-4 veckor, beroende på ärendetyp.

Vid behov av skolskjuts görs en ansökan via kommunens Självservice.

Nedanstående information är en förenklad sammanfattning av regelverket.
Vid tolkningsfrågor gäller Skolskjutsriktlinjer.

Rätten till skolskjuts

Den som har långt till skolan har rätt till skolskjuts, utom i de fall då man valt en annan skola än den kommunen hänvisar till. I vissa fall kan man efter särskild prövning ha rätt till skolskjuts även i andra fall.

Rätten till skolskjuts utgår från folkbokföringsadressen och gäller endast i anslutning till skolans start- och sluttider (ej till och från fritidshem).

Skolskjutsar av tre slag

Skolskjuts sker i Ljusdals kommun på tre sätt: med X-trafiks linjebussar/tåg, med upphandlade skolbussar och med taxi.

För frågor om rätten till skolskjuts eller frågor om busskort eller taxi, kontakta skolskjutssamordnare på 0651-181 64 eller e-post: skolskjuts@ljusdal.se.

Upphandlad skoltrafik

För de upphandlade skolbussarna, som inte finns i X-trafiks tabeller, krävs inget särskilt busskort. Skolbussarna är endast avsedda för elever och kan inte användas av andra resande.

Ansvar

Mellan hemmet och hållplatsen ansvarar du som vårdnadshavare för ditt barn. Träna gärna tillsammans med ditt barn på att klara vägen till och från hållplatsen på ett så tryggt och bra sätt som möjligt.

Om du möter ditt barn vid hållplatsen, tänk på att stå på samma sida som skolskjutsen stannar. Annars finns det risk för att barnet springer över vägen utan att se sig för.

Du som är vårdnadshavare kan också bidra till en ökad trafiksäkerhet genom att se till att ditt barn har reflexer och gärna en ficklampa under den mörka årstiden. Se också till att ert barn kommer i god tid till hållplatsen på morgonen så att barnet inte behöver springa för att hinna med skolskjutsen.

Om ni missar skolskjutsen på morgonen ansvarar du som vårdnadshavare för att ditt barn kommer till skolan.

Gymnasieelevers busskort hos X-trafik

Elever på gymnasiet, och gymnasieelever på andra skolor än Slottegymnasiet som är folkbokförda i Ljusdals kommun, behöver ansöka om nytt busskort via Självservice.

Detta görs inför varje nytt läsår. Ansök så snart du vet vilken skola du skall gå på för att hinna få ditt busskort i tid innan skolstart. Innan du fått ditt busskort får du betala eventuella bussresor själv.

När och vad gäller?

Skolkortet är personligt och gäller på x-trafiks linjetrafik och tåg.

Är kortet stulet, trasigt eller förlorat kan man ansöka om ett ersättningskort via kommunens e-tjänst. Det saknade kortet kommer då att spärras.

När borttappade busskort ersätts har kommunen rätt att ta ut en administrativ avgift på 150 kr. Avgiften skall inte betalas kontant utan faktureras hemmet.

Kort som slutat fungera, byts ut kostnadsfritt mot inlämnande av trasigt kort i kommunens kontaktcenter.

Kommunen ersätter inte reskostnader som uppstår i väntan på ett ersättningskort.

Viktigt meddelande från X-trafik:
Ladda inte in andra biljetter på skolkortet, då dessa riskerar att gå förlorade. Kommunen eller X-trafik ersätter inte sådana förluster.

Om ditt kort används på fel sätt
Om ditt skolkort används felaktigt på något sätt riskerar du att få skolkortet spärrat, alternativt få lösa ut skolkortet mot en avgift på 500 kr. Det kan till exempel vara om du lånar ut ditt skolkort till någon annan. Personen som lånar skolkortet riskerar att få tilläggsavgift vid kontroll. Vid grövre missbruk av kortet kan rätten till fria skolresor dras in helt.

Anmäl alltid förändringar till din skola
Om du avbryter dina studier, får inackorderingsbidrag, flyttar eller byter skola ska du omedelbart meddela detta till din skola. Annars kan ditt skolkort bli spärrat eller du bli återbetalningsskyldig.

Glömt busskort

Om man glömmer kortet hemma en dag kan man få en engångsbiljett från skolans expedition som ger rätt till hemresa den dagen.

Tillfällig skolskjuts

Vid olycksfall kan det uppstå behov av andra slags transporter än annars. Kontakt tas då direkt med försäkringsbolaget som ordnar den tillfälliga skolskjutsen. Vid problem eller andra behov av skolskjuts, kontakta skolskjutshandläggare.

SMS-tjänst för snabb information om skolskjuts

För att snabbt nå ut till berörda vårdnadshavare med information om störningar i skolskjutstrafiken, har vi startat en ny SMS-tjänst.

Anmälan sms-grupp. För att avregistrera dig från tjänsten skicka ett mail till skolskjuts@ljusdal.se.

Kontakt

Relaterade sidor

Gymnasieelever som reser dagligen från en folk­bokförings­adress i Ljusdals kommun och som har minst fyra kilometer till lämplig buss­hållplats kan också få en kontant ersättning för anslutnings­resa. Utbetalning sker två gånger per år, i oktober och mars.