Särskola

Fötter

Särskolan är en egen skolform. I särskolan kan barn och ungdomar med utvecklingsstörning gå en individuellt anpassad utbildning.

Kontakta oss

Expedition
0651-181 93
gardeasskolan@ljusdal.se

Rektor

Bodil Grahn

0651-185 45

bodil.grahn@ljusdal.se