Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Är du mellan 16-19 år och inte går i gymnasiet?
Har du hoppat av skolan och vill hitta en väg vidare? Då har du möjlighet att träffa en handläggare och få vägledning utifrån dina behov.

Individuella lösningar
Tillsammans tar vi fram en plan som hjälper dig vidare till studier, praktik eller arbete.

Kommunens ansvar
Aktivitetsansvaret innebär att kommunen enligt skollagen ska hålla sig informerad om vilka ungdomar som är mellan 16-19 år och inte går i gymnasiet. Kommunen ska även erbjuda dessa ungdomar lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera ungdomar att påbörja eller återuppta en utbildning.

Hör av dig så berättar jag mer!

Kontakt

Handläggare för det Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA) 16-19 år
Karina Silfver Grahn
070-190 63 69
karina.silfver.grahn@edu.ljusdal.se