Jag vill studera

Komvux

På Komvux kan du läsa in och komplettera grundskole- och gymnasieämnen. Du kan läsa kurser för att söka till högskola och universitet eller för att höja din kompetens inom yrket eller för att söka nytt jobb.

Kurser från grundskola och gymnasiet

Om du vill läsa kurser från grundskolan eller gymnasiet.

Svenska för invandrare, SFI

SFI, svenska för invandrare ger grundläggande kunskaper i det svenska språket.

Ansökan

Ansökan till Komvux i Ljusdal sker via webbansökan eller via samtal med studie-och yrkesvägledare.

Studie- och yrkesvägledning

För dig som vill ha hjälp att hitta olika studievägar eller framtida arbete.  

Flexibel undervisning

På Komvux i Ljusdal är det möjligt att ta del av undervisningen både på plats och på distans och att utbildningen kan anpassas efter ditt behov beroende på t.ex. arbetssituation eller avstånd till skolan. Kontakta studie- och yrkesvägledare för mer information.

Yrkesutbildning

Om du vill läsa en yrkesinriktad utbildning på gymnasienivå kan du söka en yrkes- eller lärlingsutbildning.

Distanskurser

Komvux i Ljusdal samarbetar med externa utbildningsanordnare och har därför möjlighet att erbjuda vissa kurser som distanskurser.

Hitta utbildning i länet

Här kan du hitta utbildningar på gymnasienivå, yrkeshögskolenivå, folkhögskolenivå och arbetsförmedlingens utbildningar.

Komvux som anpassad utbildning

För dig som har utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada och vill läsa ämnen på träningsskolenivå, grundsärskolenivå eller gymnasiesärskolenivå.

Yrkeshögskola, eftergymnasial nivå

Vill du studera vidare inom ditt yrke kan du läsa en yrkeshögskoleutbildning.

Studiefinansiering

Det är möjligt att finansiera studier med studiemedel från CSN.

Stöd vid studier

På komvux finns specialpedagog som stöttar vid behov, vi har även studieverkstad med studiehandledare som kan bistå i studierna.

Utvecklingscentrum

Furugatan 3
827 35 Ljusdal
0651-184 54
uc@ljusdal.se