CNC Lärlingsutbildning

Som CNC-operatör programmerar du maskiner utifrån ritningar och planerar, övervakar och kontrollerar maskinernas arbete. Det är ett spännande och kreativt yrke med stora möjligheter till jobb direkt efter utbildningen.

Ansökan

Ansökan görs via Utvecklingscentrums studie- och yrkesvägledare.

Du som elev ansvarar för att ordna en praktikplats som kan erbjuda arbetsuppgifter inom skärande bearbetning i CNC-maskiner och i samband med att avtalet skrivs mellan elev, komvux och företaget, så måste även ett förtydligande gällande försäkringar lämnas till företaget. Godkänt avtal av praktikplats lämnas sedan till komvux tillsammans med din ansökan och dina tidigare grundskole- eller gymnasiebetyg.

Vem kan söka?

Du som har betyg i svenska eller svenska som andraspråk på grundskolenivå samt avslutad matematik på grundskolenivå eller motsvarande kunskaper (nivåtest finns).

Kursstart

Varje höst- och vårtermin.

Studieort

Ljusdal, Slottegymnasiet.

Hur är utbildningen upplagd?

Utbildningen är en lärlingsutbildning vilket innebär att 70–100 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare som följer dig genom din utbildning. Med en lärlingsutbildning får du snabbt kontakter i branschen och yrkeserfarenheter. Första terminen är du inne på skolan för undervisning och andra terminen ute på företag.


Vilka kurser ingår i utbildningen?

Du kommer att läsa dessa kurser

Termin 1, på skolan:

  • CAD 1, 50p
  • Datorstyrdproduktion 1, 100p
  • Datorstyrdproduktion 2, 100p
  • Produktionsutrustning, 100p
  • Tillverkning underlag 1, 100p

Termin 2, på företag:

  • CAD 2, 50p
  • CAD/CAM, 100p
  • Datorstyrdproduktion 3, 100p
  • Datorstyrdproduktion 4, 100p
  • Tillverkning underlag 2, 100p

 

Studietakt

Heltid.

Utbildningstid

1 år.

Antal platser

Begränsat antal platser.

Vilken nivå är utbildningen på?

Gymnasienivå.

Har du funderingar?

Kontakta studie- och yrkesvägledare på Utvecklingscentrum.

Intresserad av fler utbildningar?

Du vet väl om att vi erbjuder flera utbildningar, du hittar dem här.
Utbilda dig till ett yrke via Utvecklingscentrum.

Utvecklingscentrum

Furugatan 3
827 35 Ljusdal
0651-184 54
uc@ljusdal.se

Kontakt

Utvecklingscentrum
Receptionen
0651-184 54
uc@ljusdal.se

Boka vägledningssamtal med SYV

Kontakta oss

Lärare
Michael Elemyr
0651-184 75
michael.elemyr@edu.ljusdal.se

Relaterade sidor