Fritidshem

Stenhamreskolan har två fritidshemsavdelningar.

På Stjärnan går fritidsbarnen från förskoleklass och på Regnbågen går elever från åk 1 upp till åk 6. Stjärnans fritidsavdelning är i samma lokal som förskoleklassen.

Regnbågens avdelning har egna lokaler för fritidsverksamhet, dessa ligger centrerade i skolbyggnaden i nära anknytning till elevernas klassrum.

Fritids håller öppet från 06.00 till kl 18.00 för de elever som är i behov av omsorg.

Öppning och stängning sker på Regnbågen för samtliga barn. För de som önskar äta frukost på fritids så serveras den i matsalen kl 07.15.

Stenhamreskolans fritidshem arbetar utifrån kapitel 4 i läroplanen vilket innebär att de aktiviteter vi erbjuder våra fritidsbarn grundar sig på det centrala innehållet; Språk och kommunikation, Skapande och estetiska uttrycksformer,
Natur och samhälle samt Fysiska aktiviteter och utevistelse.

Kontakta oss

Stjärnan
076-133 94 04

Regnbågen
073-461 27 15

Relaterade sidor