Sjukanmälan

Förskoleklass och årskurs 1-5:
0651-188 18

Årskurs 6-9:
0651-188 17

eller via kommunens e-tjänst

Ogiltig frånvaro

All frånvaro som inte är anmäld räknas som ogiltig.

När eleven är olovligt frånvarande från skolan går ett SMS ut från skolan till vårdnadshavaren.

Relaterade sidor

Råd om vård dygnet runt – ring 1177 eller via internet