Kommunala fritidshem

Det finns 6 kommunala skolor med fritidshem i Ljusdals kommun och en verksamhet som erbjuder fritidshem på obekväm tid.

Ordinarie öppettider för skolorna är 06.00-18.00.

Tf. Förvaltnings­chef

Utbildnings­förvaltning

Tf. Skolchef

Mikael Björk

0651-180 00

mikael.bjork@ljusdal.se

Bitr Förvaltningschef

Ann Lindgren

0651-182 63

ann.lindgren@ljusdal.se

Kontakt

Handläggare fritidshem
0651-761515
kontaktfof@ljusdal.se