Övergång från förskola till fritids

Om ditt barn ska ha fritidsplats från och med augusti, när barnet börjar i kommunal förskoleklass, behöver du som vårdnadshavare inte göra någon ansökan. Barnet flyttas automatiskt över från förskolan till fritids.

Om barnet inte är i behov av fritidsplats, eller börjar på friskola, måste du däremot göra en uppsägning av förskoleplatsen via inloggning här på kommunens e-tjänst.

Har ditt barn plats på en fristående förskola och ska börja i en kommunal förskoleklass och ha kommunal fritidsplats, måste ni säga upp platsen på den fristående förskolan och göra en ansökan om fritidsplats via kommunens e-tjänst.