Studie- och yrkesvägledning

Våra vägledare jobbar hela vägen från grundskolan till vuxenutbildningen med information och oberoende vägledning om yrken och studier, både enskilt och i grupp. Vägledaren kan även hålla studiemotiverande samtal och ge stöd kring studieteknik och studieplanering.