Utegym

Du som gillar motion och idrott är välkommen att använda kommunens utegym. I Ljusdal finns tre utegym som är gratis och kan användas av de flesta. De ligger på Östernäsområdet, vid motionsspåren i Måga och på Kläppaåsen vid elljusspåret och skidstadion. I Färila finns ett utegym i Färebyparken och i Järvsö finns ett i parken mellan Olingmarsvägen och Öjevägen. 

Fritidsenheten fortsätter att utveckla mötesplatser runt om i kommunen. Hösten 2020 ska, om allt går som planerat, fyra nya utegym monteras i Los, Tallåsen, Kårböle och Järvsö, intill orternas elljusspår. 

Kläppaåsens utegym

Kläppaåsens utegym i Ljusdal.


Bild på utegymmet i Färila, Färebyparken.

Gymmet i Färebyparken på Härjedalsvägen i Färila.


Utegym i Järvsö

Utegym i parken mellan Öjevägen och Olingmarsvägen i Järvsö. Intill gymmet finns sittplatser och lekplats.   

Kontakta oss

Fritidschef
Torleif Bakke
0651-180 77
070-345 51 27
torleif.bakke@ljusdal.se