Riktlinjer för bokning av anläggningar

Då tillgången på anläggningar i Ljusdals kommun inte motsvarar den efterfrågan som finns från föreningslivet har Ljusdals kommun fastställt en fördelningsprincip enligt olika prioriteringar:

  • Godkända handikappföreningar, barn- och ungdomsföreningar
  • Subventionerade vuxenföreningar
  • Kommunal verksamhet
  • Övriga


Samhällsbyggnadsnämndens uthyrningsverksamhet av sport och idrottshallar i kommunen syftar till att i så stor utsträckning som möjligt tillgodose föreningars behov och önskemål. Vår policy är "Fritid åt alla!"

Kontakt

Lisa Edman
Fritidsenheten
0651-180 81
lisa.edman@ljusdal.se