Hyra och boka lokaler

Uppdaterad information 2021-07-15

De kommunala idrottsanläggningarna öppnas upp för alla åldrar. Rekommendationen är fortfarande att försöka bedriva den verksamhet som går utomhus. Fortfarande gäller att både privatpersoner och verksamheter har en skyldighet att vidta åtgärder för att minimera risken för smittspridning.

Man ska som enskild och förening bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta. Det ska fortfarande vara möjligt att hålla avstånd. Trängsel får inte uppstå vare sig under eller i anslutning till pågående verksamhet. Det gäller även omklädningsrum.

Föreskrifter och allmänna råd
De allmänna råden till enskilda och till idrottsföreningar när det gäller idrottsaktiviteter är sedan den 1 juli borttagna. Men de allmänna råden om att hålla avstånd och att undvika trängsel gäller fortfarande.