Hyra och boka lokaler

Uppdaterad information 2021-01-22

Den 25 januari öppnar idrottshallar och tennishallen för att barn och unga födda 2005 eller senare ska kunna delta i organiserad föreningsverksamhet.

Beskedet gäller endast föreningar, allmänheten kommer inte att kunna nyttja idrottshallarna även om de är i rätt ålder. Ansvaret för att träningarna sker smittsäkert och att barnen är 16 år eller yngre ligger hos varje enskild förening.

Maxantal för idrottsanläggningar är just nu:
Färilahallen (60), Giganten (60), Slottehallen (60), Bandyarenan IP (60), Tallåsenhallen (50), Järvsöhallen (40), Gärdeåshallen (15), E-hallen (15)

Bandyarenan, IP, är öppen för allmänhetens åkning. Max 60 personer på isen samtidigt, duschar och omklädningsrum hålls stängda. Undantag är organiserad föreningsverksamhet för barn födda 2005 och senare, LBK:s A-lag samt skolverksamhet. Ingen publik vid matcher.

Färila simhall är endast öppen för skolverksamhet och simundervisning.

Beslutet gäller till och med 2021-02-07.

Samtliga idrottsföreningar ska förutom allmänna råd följa respektive specialdistriktsförbunds riktlinjer gällande t ex maxantal eller övriga råd.

De skärpta nationella föreskrifterna från och med den 21december 2020 för att förhindra smitta av covid-19 gäller fortfarande.

Tänk på att:

  • byta och duscha om hemma
  • tvätta händer före och efter träning
  • hålla avstånd
  • inte delta när man är sjuk eller har symtom
  • inte dela vattenflaskor
  • inte gå in i hallen/salen innan aktiviteten före är avslutad
  • avsluta era aktiviteter i GOD tid så att ni kan vara ute ur lokalen innan nästa förening

Ovanstående riktlinjer kan ändras med kort varsel.

Kontakt

Fritidsenheten
0651-180 81

Aktuellt

All verksamhet i kommunala idrottshallar är inställd fram till och med den 24 januari 2021.