Lånekonto för barn och unga

Information till vårdnadshavare från biblioteket.

Språket ett verktyg för livet!
Det är viktigt för skolarbete och läs‐ och språkutveckling att barn får tillgång till många böcker. Spännande och rolig läsning vidgar barnets värld och kan låta det ta del av de mest fantastiska äventyr. Enligt svensk lag är bibliotekslån gratis. Det man lånat ska lämnas tillbaka i oskadat skick när låneperioden är slut. Lånetiden är oftast 3‐4 veckor. Påminnelse kan skickas ut för att ni ska veta vad det är dags att lämna tillbaka eller låna om. Från 6 års ålder eller när man börjar i förskoleklass kan man få ett eget lånekonto. Barn och ungdomar under 18 år behöver vårdnadshavares underskrift på en förbindelseblankett för att få sina konton. Blanketten hittar du här till höger. Personuppgifterna förs in i vårt datoriserade låntagarregister. Lånekontot är personligt. Vårdnadshavare för barn och ungdomar upp till 18 år ansvarar för det som lånas på kontot. Prata gärna med barnen om ansvar kring boklån. Ni är alltid välkomna med frågor.

Folk och skolbibliotek i Ljusdals kommun:

Ljusdals kommunbibliotek tel. 0651/180 01, e‐post: bibliotek@ljusdal.se

Bokbussen, tel. 070/325 69 51, e‐post: bokbussen@ljusdal.se

Järvsö bibliotek, tel. 0651/187 13

Färila bibliotek, tel. 0651/186 20

Ramsjö bibliotek, tel. 0651/188 38

Los bibliotek, tel. 0651/188 67

Stenhamreskolans bibliotek, tel. 0651/181 27

Gärdeåsskolans bibliotek, tel. 0651/180 90

Slottegymnasiets bibliotek, tel. 0651/184 40