Lånekonto för barn och unga

Information till vårdnadshavare från biblioteket.

Barn från 6 år kan få ett eget lånekonto. Barn och ungdomar under 18 år behöver vårdnadshavares underskrift på en förbindelseblankett , 232.3 kB. för att få sina konton. Personuppgifterna förs in i vårt låntagarregister. Lånekontot är personligt.

Barn från 15 år kan låna film och TV-spel.

Vårdnadshavare för barn och ungdomar upp till 18 år ansvarar för barns lånekonto och bibliotekskort samt det som lånas på kontot. Prata gärna med ditt barn om ansvar kring boklån. Det som lånats ska lämnas tillbaka i oskadat skick när låneperioden är slut.

Folk‐ och skolbibliotek i Ljusdals kommun:

Ljusdals bibliotek: telefon 0651-180 01, e‐post: bibliotek@ljusdal.se

Bokbussen: telefon 070-325 69 51, e‐post: bokbussen@ljusdal.se

Färila bibliotek: telefon 0651-186 20

Järvsö bibliotek: telefon 0651-187 13

Los bibliotek: telefon 0651-188 67

Ramsjö bibliotek: telefon 0651-188 38

Stenhamreskolans bibliotek: telefon 0651-181 27

Gärdeåsskolans bibliotek: telefon 0651-180 90

Slottegymnasiets bibliotek: telefon 0651-184 40