Fjärrlån

Information om fjärrlån

Ett fjärrlån är ett lån från ett annat bibliotek utanför HelGe-samarbetet. Du kan även beställa kopior av artiklar. Vi kan låna in facklitteratur som inte finns på något av biblioteken i HelGe-samarbetet och som kan vara svår att köpa.

Skönlitteratur på svenska lånas bara in i enstaka undantagsfall. Det kan till exempel vara en bok som inte längre går att köpa in eller på något annat språk.

Vid alla fjärrlånebetällningar får du räkna med en viss leveranstid. Väntetiden kan bli längre om boken du önskar låna är utlånad. Vi kan aldrig lämna någon garanti för senaste ankomstdag.

Lämna dina fjärrlånebeställningar i god tid.

Lånetiden på ett fjärrlån bestäms av det utlånande biblioteket. Det rör sig ofta om två till fyra veckor. Man kan få omlån även på fjärrlån, kontakta då ditt närmaste bibliotek.

För vissa beställningar tar biblioteket ut en avgift.

Här kan du fylla i en elektronisk fjärrlånebeställning.

(Fält markerade med en stjärna är obligatoriska uppgifter)