Fjärrlån

Information om fjärrlån

Ett fjärrlån är ett lån från ett bibliotek utanför HelGe-samarbetet.
Vi kan prova att låna in facklitteratur som inte finns på något av biblioteken i HelGe-samarbetet. Ibland är det kö på till exempel attraktiva kursböcker, ägande bibliotek avgör om de kan skicka boken till oss.

Skönlitteratur på svenska lånas bara in i enstaka undantagsfall. Det kan till exempel vara en bok som inte längre går att köpa eller är skriven på något annat språk än svenska.

Vid alla fjärrlånebetällningar får du räkna med en viss leveranstid. Väntetiden kan bli längre om boken du önskar låna är utlånad. Vi kan aldrig lämna någon garanti för senaste ankomstdag.

Lämna dina fjärrlånebeställningar i god tid.

Lånetiden på ett fjärrlån bestäms av det utlånande biblioteket. Det rör sig ofta om två till fyra veckor. Om ingen har ställt sig på kö kan man få omlån även på fjärrlån. Kontakta biblioteket så kollar vi om det är möjligt.

För vissa beställningar tar biblioteket ut en avgift.

Här kan du fylla i en elektronisk fjärrlånebeställning.

(Fält markerade med en stjärna är obligatoriska uppgifter)