Turistinformation

Året runt bedrivs turistinformation för hela Ljusdals kommun på kommunens turistbyrå som finns i det gamla stationshuset i Järvsö. Turistverksamheten bedrivs av Destination Järvsö AB genom ett ramavtal med Ljusdals kommun.

Som ett komplement till turistbyrån så finns det under perioden 1 juli - 8 augusti InfoPoints runt om i kommunen som ger turistinformation. Placeringarna är framtagen tillsammans med byaråden i kommunen.

2022 har Ljusdals kommuns turistbroschyr blivit digital - klicka här för att läsa den!