Starta kooperativt företag tillsammans

Vill ni förverkliga en affärsidé tillsammans? Starta ett kooperativt företag! Smartare, roligare och på era villkor.

Coompanion Gävleborg främjar kooperativt företagande – entreprenörskap som värnar social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Vad är kooperation?
Ordet kooperation kommer från det latinska uttrycket för “arbeta tillsammans”, eller samverka. Och det är precis vad man gör inom kooperation – både i kooperativa företag och sinsemellan kooperativa företag handlar det om att förverkliga idéer tillsammans.