Varning för höga flöden

Bakgrund: SMHI har utfärdat vädervarningar för Ljusdals kommun. På den här sidan kan du följa utvecklingen. Den senaste uppdateringen ligger längst upp.

Uppdatering tisdag 15/8 08.30:

På grund av rådande läge samt prognos från Fortum och SMHI beslutar Tf Kommunchef Mikael Björk att Ljusdals kommun går ur beredskapsläge och återgår till normalläge. Verksamheterna ska hålla fortsatt koll på ändrade väderförhållanden som kan innebära förändringar och informera om eventuella störningar till förvaltningschef.

Ljusdals kommun gick upp i beredskapsläge i slutet av förra veckan efter varningar från SMHI på att vattennivåerna i Ljusnan och andra vattendrag riskerade att orsaka samhällstörningar.

Uppdatering lördag 12/8 18.15:

 • Fortum och SMHI meddelar att tidigare prognos (dvs att kulmen för Ljusnan i Ljusdals kommun är nådd, och att vi kommer se en sakta minskning av både flöden och höjd) forfarande håller. Detta gäller precis som tidigare inte hela Ljusnan, och inte alla vattendrag i vår kommun, men läget som helhet bedöms vara stabilt.
 • Ljusdal Energi meddelar att de prover som togs vid vattenverket i Letsbo under fredagen 11/8 visar att det vatten vi skickar ut till kunderna via ledningsnätet är bra. Dock finns det en bakteriell påverkan på det råvatten vi tar in i vattenverket som är större än normalt och som utgör en påfrestning på hela reningsprocessen. Därför rekommenderar vi alla som nyttjar det kommunala dricksvattnet i Letsbo att koka det vatten som ska användas till dryck och matlagning. Rekommendationen kvarstår tills vi meddelar något annat. En nödvattentank finns placerad vid förskolan där dricksvatten kan hämtas. Medtag eget kärl.

Tips till personer med egen brunn har kommit från Livsmedelsverket:

Uppdatering fredag 19.45:

 • Vi har fått en ny prognos från Fortum gällande nivåer och flöden i Ljusnan i Ljusdals kommun. Där har vi fått anledning att bli försiktigt optimistiska, eftersom vi enligt den prognosen passerat kulmen nu på fredagen och kommer se en liten minskning av flödet under lördag och söndag. Precis som tidigare gäller det dock att prognosen är osäker, och kan komma att ändras om väderleken vänder, till exempel.
 • Det är viktigt att komma ihåg att samma prognos inte gäller för hela Ljusnan. Läget ser annorlunda ut på olika ställen och information som stämmer för en ort kanske inte alls stämmer för en annan.
 • Sedan tidigare idag har invånarna i Letsbo uppmanats att koka sitt dricksvatten. Den uppmaningen kvarstår. Vi har också skickat ut SMS i området för att informera om detta.
 • Precis som förut uppmanar vi alla att hålla ett öga på SMHI och vädervarningarna, ifall läget förändras.
 • Nästa lägesuppdatering från oss kommer imorgon eftermiddag efter 16.00.

Uppdatering översvämning, fredag 11 aug 14.25:

 • Du som har kommunalt dricksvatten i Letsbo rekommenderas att koka det, fram till och med måndag. Mer information finns på ljusdalenergi.se under rubriken Driftinformation.
 • SMHI har fortfarande två varningar i Ljusdals kommun, en gul för höga vattenflöden längs Ljusnan samt en orange för översvämningar i Sillerboån/Västersjön/Ramsjö.
 • Boende i området med orange varning har fått ett SMS från Ljusdals kommun med uppmaning att titta på www.smhi.se för att veta mer om varningen.
 • Ljusdals kommun har gått upp i beredskapsläge, vilket innebär att man följer situationen noggrant genom en beredskapsgrupp.
 • En sida på ljusdal.se har lagts upp med mer information om hur man ska tänka som fastighetsägare, hur man kan förbereda sig etc.
 • Kontaktcentret på kommunen är förberedda på att svara på frågor från medborgare, för de som inte använder internet.
 • Om läget förvärras kommer vi ha regelbundna uppdateringar på Facebook live med ansvariga, liknande det vi gjorde under branden tidigare i år.
 • Många undrar när ”kulmen” nås. Det beror på vilket vattendrag i kommunen man tittar på. SMHI har ett hydrologiskt nuläge och prognos där man själv kan gå in och undersöka vad som gäller för området man är intresserad av: https://vattenwebb.smhi.se/hydronu/
 • För Ljusnan och andra vattendrag som Fortum har data för finns flöden och höjd på https://www.vattendata.se/info
 • För den senaste informationen är det bra att ladda ner appen Civis, där Ljusdals kommun kommunicerar så fort något nytt händer.