Översvämning och vattenskador - vad gör man?

Just nu ligger en varning för höga flöden i Ljusdals kommun. Det är svårt att veta exakt hur mycket vatten som kommer, och vilka som kommer drabbas. Du som fastighetsägare kan förbereda dig på olika sätt.

Från Ljusdal Energi kommer följande information:

Översvämmat vatten i huset är en mardröm för varje fastighetsägare. Oavsett hur vattnet tagit sig in blir skadorna ofta omfattande och oersättliga värden kan gå förlorade.

Det är viktigt att försöka förebygga vattenskador, oavsett om de riskerar att uppstå inne i huset till följd av en läcka, eller om vattnet kommer utifrån via fönster, ventiler, golvbrunnar eller toalett.
Som fastighetsägare har du ett ansvar att skydda ditt hus mot översvämning. Detta gäller även anordningar för skydd mot inträngande avloppsvatten, till exempel bakvattenstopp av olika slag. Har ditt hus en källare är det extra viktigt att du gör vad du kan för att minska risken för att drabbas vi översvämning t.ex vid skyfallsliknande regn.

Information om förebyggande åtgärder

Det finns mycket bra ”tips och trix” som berör det förebyggande arbetet, inte minst hos ditt försäkringsbolag. Här följer några länkar till bra information och checklistor kring det som är viktigt att tänka på:

Vattnet rinner in – vad gör jag?

Om olyckan ändå är framme finns det några viktiga saker att tänka på:

 • Bryt strömmen eftersom vattnet kan vara strömförande.
 • Försök avleda vattnet genom att göra ett enkelt dike.
 • Täta ventiler och andra öppningar.
 • Om vattnet kommer in via golvbrunnarna - tryck in en filt, handduk, sandsäck, halvpumpad fotboll i brunnen och lägg en rejäl tyngd på minst tio kilo ovanpå.
 • Lägg en rejäl tyngd på toalettstolslocket; stäng övriga avlopp i handfat och diskbänk.
 • Torka, pumpa eller ös ut vatten så fort som möjligt.
 • Vid inträngande avloppsvatten, ta kontakt med en VVS-firma för att lokalisera ett ev. avloppsstopp inom den egna fastigheten. Vid misstanke om att felet ligger utanför fastigheten, i det allmänna spillvattennätet, kontakta Ljusdal Vatten.
 • Kontakta Räddningstjänsten på larmnumret 112 om läget blir för besvärligt.

Vad händer sedan?

 • Hyr eller köp en avfuktare och ställ den i de fuktskadade utrymmena så fort som möjligt. Spara alla kvitton.
 • Dokumentera skadorna efter översvämningen, ta foto eller filma.
 • Släng ingenting innan du har kontaktat ditt försäkringsbolag och fått besked om hur du ska göra.
 • Var noga med att tvätta dig och göra rent allt som varit i kontakt med översvämmat vatten.

Översvämning – hur gäller försäkringen?

Konsumenternas.se ger dig som konsument oberoende och kostnadsfri fakta och vägledning i bank-, försäkrings- och pensionsfrågor. På deras hemsida konsumenternas.se kan du läsa om vad som gäller för att få ersättning.

Vem ansvarar för vad?

 • Som fastighetsägare har du ett ansvar att skydda ditt hus mot alla typer översvämning.
 • Det kommunala VA-bolag som du är ansluten till, Ljusdal Vatten AB, ansvarar för det allmänna ledningsnätet, det vill säga ledningarna utanför din fastighet. Dessa ska vara dimensionerat så att det inte blir överbelastat vid normalt förekommande regn. Det finns nationella kriterier för hur ledningar ska vara dimensionerade som alla VA-bolag följer.
 • Kommunen har ansvar för stadsplanering och ska ta hänsyn till översvämningsrisker. Kommunen har också ansvar för avvattning av kommunala vägar, gator samt gång- och cykelvägar.


Checklista från Krisinformation.se:

Före

 • Kolla vad din hemförsäkring säger om skador orsakade av översvämning.
 • Gör en utrymningsplan och fundera på vad du behöver ta med dig och vart du skulle ta vägen.
 • Håll kontakten med grannarna. Ni kan behöva hjälpa varandra.
 • Placera bilen på en hög plats.
 • Täta källarfönster och ventilationsöppningar.
 • Bygg en tillfällig barriär av sand eller jord – den kan stoppa en mindre översvämning.

Precis innan

 • Flytta möbler och elektriska apparater högre upp i huset eller ställ dem på någon form av förhöjning.
 • Ta bilder på rummen i huset för att kunna visa försäkringsbolaget vid behov.
 • Följ nyhetsrapporteringen i medierna.
 • Ha mobiltelefonen fulladdad.
 • Täpp igen golvbrunnar och toalettstolar med sandpåsar eller liknande. Om avloppsledningarna blir översvämmade kan vatten komma upp den vägen.
 • Stäng av strömmen med huvudströmbrytaren.

Under

 • Undvik att gå eller köra bil genom översvämmade områden. Det kan räcka med en halvmeter strömmande vatten för att dra omkull dig eller få bilen att driva iväg.
 • Stanna kvar på ett högt ställe där du kan bli hämtad av räddningspersonal om du inte kan lämna din plats på grund av översvämningen.
 • Vid en nödsituation - ring 112!

Efter

 • Kontakta ditt försäkringsbolag så fort som möjligt.
 • Gör en förteckning över skadorna och dokumentera allt noga genom att fotografera och filma.
 • Be en elektriker kontrollera att det är säkert att slå på strömmen om du har haft vatten i bostaden.
 • Dricksvattnet kan förorenas av bakterier vid en översvämning. Säkerstältt därför med din kommun att kranvattnet är drickbart. Om du har egen brunn för dricksvatten bör du bedöma om vattnet är påverkat. Är du osäker kan du lämna in ett vattenprov för analys. Mer information om dricksvattnet på Livsmedelsverket.se.
 • Du kan vanligtvis bedöma om vattnet är påverkat genom att titta, lukta och smaka på vattnet. Om du misstänker att något är fel på vattnet ska du koka det innan du använder det till mat och dryck.
 • Vädra ut fukten genom att öppna fönster och dörrar.