Välkommen till skolstart

Foto: Mostphotos.

Läsåret 2022/2023 börjar tisdag 16 augusti och pågår till 22 december. Höstlovet infaller som vanligt vecka 44, 31 oktober till 4 november. Rektorerna i alla kommunala skolor hälsar eleverna välkomna.

Tider för skolstarten:  

Stenhamreskolan i Ljusdal
Förskoleklass, kl. 08:00-12:30.
Årskurs 1-6, kl. 08:00-14:00.
Samling i respektive klassrum.

Årskurs 7, kl. 08:00-14:00.
Årskurs 8, kl. 09:00-14:00.
Årskurs 9, kl. 09:30-14:00.
Samling i aulan för årkurserna 7-9.

Tallåsens skola
Förskoleklass-årskurs 6, kl. 08:30-14:20.
Samling i respektive klassrum.

Gärdeåsskolan i Ljusdal
Förskoleklass-årskurs 6, kl. 08:00-14:00.
Grundsärskolan årskurs 1-9, kl. 08:00-14:00.
Samling i respektive klassrum.

Färila skola
Förskoleklass–årskurs 9, kl. 08:15-14:00.
Samling i respektive klassrum.

Los skola
Förskoleklass–årskurs 2, kl. 08:15-13:50.
Årskurs 3-9, kl. 08:15-15:00.
Samling i respektive klassrum.

Järvsö skola
Förskoleklass–årskurs 2, kl. 08:15-13:15.
Årskurs 3-9, kl. 08:10-15:00.
Samling i respektive klassrum.

Slottegymnasiet
Årskurs 1, kl. 09:00, samling på skolgården.
Årskurs 2 och 3, kl. 12:30 i respektive hemklassrum.

Skollunch
Alla skolor erbjuder skollunch från och med skolstartsdagen.

Försäkringar
Elever i kommunens grundskolor och gymnasieskola är heltidsförsäkrade. Elever i kommunal vuxenutbildning är försäkrade under verksamhetstid.

Skolskjuts
Skolskjuts sker med ordinarie linjetrafik, med upphandlad skolskjuts och med taxi. Ansökan och information om skolskjuts hittar du på ljusdal.se. Kontakt: skolskjuts@ljusdal.se.