Underrättelse om tilldelning av skissuppdrag för Ämbarbo förskola.

Ljusdals kommun har bjudit in yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för skissuppdrag avseende konstnärlig gestaltning på Ämbarbo förskola.

Totalt inkom 15 intresseanmälningar, alla kvalificerade och väldigt intressanta, så det har varit ett givande men inte helt lätt arbete att välja ut vilka två konstnärer som ska tilldelas skissuppdrag.
Utlysningen har också i hög grad bidragit till att vi har fått kännedom om konstnärskap som inte finns representerade i kommunen eller regionen sedan tidigare.
Stort tack till alla som har inkommit med en intresseanmälan.

Upphandlingen genomförs genom direktupphandling med ett tvåstegsförfarande enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. Upphandlande myndighet är Ljusdals kommun.
Två (2) konstnärer tilldelas skissuppdrag à 25.000 SEK.
En (1) av dessa kommer efter avslutad skissperiod att tilldelas genomförandekontrakt på 295 500 SEK.
Erfarenhet av lekkonst eller liknande projekt har varit meriterande i urvalsprocessen och tidigare projekt som konstnärerna valt ut till referensmaterialet har varit avgörande för beslutet.