Tyck till om scenarion för skolan i Ljusdals kommun

Måndag 6 maj levererades en delrapport innehållandes tre olika scenarion på hur skolan i Ljusdals kommun kan utvecklas för att uppnå högre kvalitet. Nu kan du ta del av de tre olika scenariona och läsa om de utmaningar och möjligheter som finns och vad de innebär.

Allmänheten har möjlighet att lämna sina tankar och förslag via en digital enkät där du ombeds att tycka till om de tre scenariona. Enkäten är öppen fram till 17 maj och ditt svar är personligt. Du besvarar enkäten genom att logga in med bank-id. Alla inlämnade svar kommer sammanställas och analyseras. En sammanfattning av enkäten kommer att presenteras för utbildningsnämnden i samband med att ärendet tas upp.

Scenarioförslagen är framtagna utifrån uppdraget att se över hur vi bäst kan skapa en kvalitativ skola i Ljusdals kommun, anpassad för de krav och utmaningar vi står för idag. Slutrapporten blir klar den 24 maj, och där kommer en fördjupad analys av scenariona ingå.

Rapporten kommer att ligga till grund för det inriktningsbeslut för skolan i Ljusdals kommun som utbildningsnämnden tar fredag 31 maj. Därefter följer beslut i kommunstyrelsen i augusti och kommunfullmäktige i september 2024.