Sök vägunderhållsbidrag

Har du ansökt om vägunderhållsbidrag? Under perioden 1 januari till 31 mars finns det möjlighet att söka bidrag för enskild väg.

Du som enskild fastighetsägare eller vägförening, vägsamfällighet, eller gemensamhetsanläggning kan ansöka om bidrag för enskild väg hos kommunen under perioden 1 januari - 31 mars. Ansökningar som kommer in efter denna period tas inte upp för prövning utan en ny ansökan får göras nästkommande år.

Inför ansökan

  • Ni som ansöker som vägförening med statsbidrag ska fylla i vägnumret som Trafikverket använder sig av.
  • Ni som söker som vägföreningar utan statsbidrag ska använda sig av lantmäteriets organisationsnumret eller aktnumret.
  • En kartbild måste bifogas där aktuell väg/vägar framgår genom markering. Kartbilden kan bifogas direkt i ansökan eller skickas in via e-post, ansökan utan kartskiss kommer ej att behandlas.