Möte om stärkt krisberedskap: "Ljusdals kommun utmärker sig på flera sätt"

Försörjningsberedskap – vad är det? Det diskuterade Ljusdals kommun tillsammans med Länsstyrelsen Gävleborg och Livsmedelsverket under torsdagen. En dag som handlade om samverkan mellan kommun och näringsliv vid kris och krig.

Från vänster, Janne Jonhansas, LRF, Pär Aleljung, Livsmedelsverket, Per Gustavsson, Livsmedelsverket, Rebecka Wikström, Länsstyrelsen. Från vänster nedre raden: Josefin Jarlheden säkerhetschef Ljusdals kommun, Viola Sverkersdotter LRF Ljusdal, Britt-Marie Stegs Matvärlden och Mia Karlsson, Länsstyrelsen.

Beredskap är ett ord som är mer aktuellt än någonsin. Sverige och världen har under en längre tid behövt ta sig genom allt från en pandemi till att nu öka sitt försvar på grund av krigshändelserna som utspelar sig i Ukraina.

Dialog och förberedelser mellan offentliga och privata aktörer lokalt och regionalt är en mycket viktig del av försörjningsberedskap. Samtidigt är det få kommuner som lyckas koppla ihop sig med företagare och få samsyn i vilka resurser som finns och kan komma att behövas i kris och ytterst krig.

- Ljusdal kommun utmärker sig på flera sätt. Bland annat genom erfarenheterna från skogsbränderna men också genom god kännedom om näringslivet, säger Mia Karlsson Handläggare krisberedskap Länsstyrelsen Gävleborg.

Som ett led av denna samsyn och samverkan bjöd Ljusdals kommun in Länsstyrelsen Gävleborg och Livsmedelsverket under torsdagen för att diskutera stärkt krisberedskap mellan kommun och näringsliv, samt hur den inventeringen och samarbetet ska se ut.

På schemat stod bland annat en rundvandring vid Teve Kvarn och Tevsjö destilleri. Ett företag som uppmärksammats för deras arbete under pandemin där verksamheten ställdes om från att tillverka whiskey och mjöl till handsprit. Mötesdeltagarna fick även lyssna till Britt-Marie Stegs, projektledare till förstudie livsmedel i norra Hälsingland, och lokala representanter från Lantbrukarnas Riksförbund.

- Det här är ett viktigt arbete, inte bara för Ljusdal, utan för hela Sverige. Jag är glad att vi i Ljusdal kan bjuda in för att föra de här diskussionerna vidare, säger Josefin Jarlheden, säkerhetschef, Ljusdals kommun.

Relaterade sidor

Fakta

Länsstyrelsen Gävleborg och Livsmedelsverket arbetar tillsammans i det så kallade ”Samanvändarprojektet”.

Projektet startade 2022 och handlar om samverkan mellan privata och offentliga aktörer, för en robust och uthållig livsmedelsförsörjning.

Projektet ska belysa hur resurseffektiva lösningar på lokal och regional nivå kan skapa fördelar för både det offentliga och privata aktörer, genom att koppla ihop och prioritera kritiska och begränsade resurser i kommuner.

Projektet ska hitta nycklar för att få igång dialog och samverkan mellan företag och kommuner.