Ljusdals kommun ska etablera ett Kontaktcenter

För att säkra hög service gentemot medborgarna samt för att hantera kommunens telefonväxel, reception och andra viktiga medborgartjänster, har kommunstyrelsen beslutat att ett Kontaktcenter ska etableras i Kommunhuset i Ljusdal.

Kontaktcentret ska vara på plats 1 januari 2023 med det övergripande uppdraget att öka kommunens medborgarservice och förbättra hanteringen av medborgarnas frågor och behov.

Bakgrund till kommunstyrelsens beslut

Ljusdals kommun har sedan flera år haft ett avtal om gemensam telefonväxel med Hudiksvalls kommun. Avtalet om gemensam växel har sagts upp av Hudiksvalls kommun per 31 december 2022.