Ljusdals kommun och Arbetsförmedlingen i samverkansavtal

Arbetsförmedlingen och Gävleborgs alla kommuner ska ingå i samverkansavtal för snabbare etablering i arbetslivet för långtidsarbetslösa. Den 24 oktober skrevs avtalet under av Ljusdals kommunchef Nicklas Bremefors och Mohamed Chabchoub, regionchef Arbetsförmedlingen Gävleborg.

Förutom att påskynda en etablering på arbetsmarknaden är syftet med samverkan att främja kompetensförsörjning och lokala rekryteringsbehov.

Målgrupperna är de som bedöms ha behov av stöd och insatser för ingång i arbetslivet, exempelvis arbetssökande som uppbär ekonomiskt bistånd, långtidsarbetslösa och arbetssökande som inte har en gångbar utbildning.

Uppföljningar ska ske löpande och till samverkan är både styrgrupp, operativ ledningsgrupp och arbetsgrupper knutna. Samverkansavtalet gäller tillsvidare.