Ljusdals kommun deltar i Beredskapsveckan 2023

Hur förberedd är du på att klara en större krissituation? Hur ser din hemberedskap ut? Den 25 september – 1 oktober är det dags för Beredskapsveckan. En nationell aktivitet som visar hur man kan hantera sin vardag vid exempelvis varubrist, energibrist eller långa elavbrott.

Pandemin, invasionen av Ukraina och it-attacker mot butikskedjor har aktualiserat behovet av svensk hemberedskap. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB behöver fler privatpersoner göra sig beredda på att klara sig en vecka under en krissituation, men hur då?

Beredskapsveckan (tidigare Krisberedskapsveckan) är en årlig informationskampanj från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) - årets tema är öva.

Under kommande beredskapsvecka kommer information om hur du som privatperson kan förstärka sin hemberedskap. Redan nu kan du ta del av material och checklistor som visar vad som kan vara bra att ha hemma för att klara sig en längre tid under en större kris.

Ljusdals kommun är med och medverkar i Beredskapsveckan

Följande aktiviteter kommer att äga rum under veckan i Ljusdals kommun i samarbete med bland andra Röda Korset och räddningstjänsten.

  • 27 september mellan klockan 16.00-18.00 kommer Ljusdals kommuns civilförsvarssamordnare, räddningstjänsten samt Röda Korset att finnas på plats vid Bokhandlargränd för att informera om beredskap. Där finns möjlighet för Ljusdals kommuns medborgare att ställa sina frågor, testa sina kunskaper och lära sig mer om hur de kan förbereda sig för en kris.

  • Den 28 september mellan klockan 11.00-13.00 kommer Slottegymnasiets elever få möjlighet att träffa bland annat Ljusdals kommuns civilförsvarssamordnare John Forslund, Röda Korset samt räddningstjänsten som kommer att finnas på plats på skolgården med brandbil, krislådor och information om beredskap. Där kommer det finnas möjlighet att ställa frågor om krisberedskap och sätta sina kunskaper om beredskap på prov genom olika scenarion.

  • Ljusdals kommuns kostenhet ska utföra en beredskapsövning “Hur klarar vi oss en dag utan vatten”. Personal vid de kommunala grundskolorna, och gymnasiet, kommer att öva sin beredskap vid en eventuell kris.

  • Ljusdals kommun delar information via sociala medier och ljusdal.se från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

  • Grundskoleelever i Ljusdals kommun informeras om krisberedskap i skolan och kan delta i krisbingo. Klicka här för att själv ladda ner den och tävla med en vän!

MSB har valt temat Öva! för att:

  • Övning är effektivt när man vill gå från tanke till handling. Ett flertal kommuner använde exempelvis mat-temat under Beredskapsveckan 2022 till att framgångsrikt öva sin organisation att kunna leverera måltider till äldreboenden och skolor i ett läge utan el.

  • Vi ser ett växande engagemang hos nya generationer att vilja göra praktiska saker tillsammans med andra. Tillströmningen till frivilliga försvarsorganisationer, Scouterna och studieförbunden tyder på det.

  • Utbildning och övning ofta är avgörande faktorer för hur väl man hanterar en kris. Det gäller även privatpersoner.