Kommunfullmäktiges nya presidium har valts

Vid gårdagens sammanträde valde kommunfullmäktige bland sina ledamöter en ordförande och två vice ordföranden som tillsammans utgör fullmäktiges presidium för mandatperioden 2022-2026.

Till ordförande valdes Annelie Wallberg (S), till förste vice ordförande valdes Eva-Marie Forslin (LB) och till andre vice ordförande valdes Thomas Evensson (M).

Presidiets ansvarsområden är bland annat kommunfullmäktiges sammanträden, fullmäktigeberedningarnas arbete och förslag till budgeten för revisorernas verksamhet.

På kommunfullmäktiges nästa sammanträde ska det beslutas vilka som ska ingå i kommunens nämnder och styrelser från den 1 januari 2023.