Kommunfullmäktige i korthet

Under måndagen den 29 maj sammanträdde kommunfullmäktige. Under mötet behandlades bland annat årsredovisning Inköp Gävleborg och införande av e-förslag i Ljusdals kommun.

Under kommunfullmäktiges sammanträde hölls minnnestal och en tyst minut för den bortgångne kommunpolitikern László Gönczi (MP).

Årsredovisning Inköp Gävleborg
Årsredovisning Inköp Gävleborg- årsredovisningen för 2022 godkändes och förbundsdirektionen och dess enskilda ledamöter beviljades ansvarsfrihet.

Införande av e-förslag
Ett e-förslag är ett sätt för medborgare att digitalt engagera sig politiskt och komma med nya idéer och förslag och för politiker att få chans att veta vad folk i kommunen tycker och hur arbete kan förbättras. Det beslutades i kommunfullmäktige att medborgarförslag tas bort och införande av e-förslag införs senast 1 januari 2024.

1.  Nuvarande arbetssätt/regelverk för medborgarförslag (KF 26 april 2004, § 67) upphävs. Nuvarande regler gäller till dess att nya riktlinjer för e-förslag är framtagna och beslutade.

2. Nya arbetssätt med medborgarförslag, behandlas som E-förslag, införs senast från 1 januari 2024.

3. Uppföljning och utvärdering görs 12 månader efter införandet. Resultatet ska presenteras för kommunstyrelsen