Se kommun­fullmäktige i efterhand

Klicka på playknappen i bilden för att se sändningen.

Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

Läs mer om hur du kan följa kommunfullmäktige direkt eller ta del av arkiverade sändningar: Kommunfullmäktige via, dator, TV och radio

Utgivare: Annelie Wallberg

Föredragningslista

  • Upprop
  • Val av justerare
  • Godkännande av dagordning
  • Meddelanden
  • Ledamöternas korta frågor
  • Allmänhetens frågestund. Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor på samtliga ärenden som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde

Ärenden 29 maj 2023

1. Nämndernas detaljbudgetar för 2023 och ELP 2024-2025

2. Årsredovisning Inköp Gävleborg 2022

3. Årsredovisning Samordningsförbund Gävleborg 2022

4. Brandfarliga och explosiva varor

5. Taxa gällande provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning

6. Införande av e-förslag i Ljusdals kommun

7. Medborgarförslag med önskemål om ny parkeringsplats längs Grangatan i Ljusdal

8. Medborgarförslag med önskemål om fotbollsplan centralt i Järvsö.

9. Medborgarförslag gällande arbetsscheman inom äldreomsorgen. Svar

10. Medborgarförslag gällande gemensamma odlingar i bostadsområden. Svar

11. Val av ersättare i världsarvsrådet efter Thomas Evensson (M)

12. Val av representant till Fågelsjö Gammelgård Bortom Åa ekonomisk förening

13. Ev övriga ärenden, motioner, medborgarförslag, interpellationer och ärenden för kännedom

Information om sändningen

Direktsändning
Vi direktsänder kommunfullmäktiges sammanträden via dator, läsplatta, mobil samt radio och lokal-TV.

Arkiverade sändningar
Vi kommer också att spara sändningarna så att du kan titta på de senaste sammanträdena i efterhand.

Mottagning via TV
Du som har Ljusnets digitala TV-utbud Digital Bas kommer att kunna se direktsändning av Ljusdals kommunfullmäktige på kanalplats 18. Om du inte hittar den så kan du behöva göra en ny kanalsökning.

Mottagning via Radio Ljusdal
Sammanträdet sänds på dessa radiofrekvenser i FM-bandet : i Ljusdal på 89,2 MHz, i Järvsö på 101,5  MHz och i Färila på 98,7 MHz.