Investeringsbudget beslutad för nya Ämbarbo förskola

Den 28 mars beslutade kommunfullmäktige om en ny investeringsbudget på 38 286 000 kronor för nya Ämbarbo förskola, det vill säga för utbyggnad och ombyggnad av nuvarande Gläntans förskola i Ämbarbo, Ljusdal.

Den nya investeringsbudgeten är till en högre kostnad om 4 851 000 kronor, bland annat beroende på högre materialpriser.

Trots fördyringen visar den ekonomiska kalkylen positiva siffror. Till det ska projektets positiva effekter läggas, bland annat att förskolan får ett kök som klarar kraven på livsmedelshantering och att den idag dåliga trafiksituationen vid några förskolor får en lösning.

Bakgrunden till den nya upphandlingen har att göra med de överklaganden som gjorts gällande bygglovet för nya Ämbarbo förskola som beviljades den 8 december 2020. Överklagansprocessen avslutades den 19 november 2021 när mark- och miljödomstolen avskrev överklagandet vilket innebär att bygglovsbeslutet från 8 december 2020 står fast. Dock hade det första antagna anbudet på om- och utbyggnaden förfallit eftersom det gått en längre tid gått sedan anbudet antogs.