Inställt: Kommunfullmäktiges sammanträde 27 februari

Med anledning av för få anmälda ärenden på dagordningen har kommunfullmäktiges ordförande beslutat att ställa in kommunfullmäktiges sammanträde den 27 februari.