Handläggning för bygglov pågår

Bygglovshandläggare Johan Hydling, Lisa Hagen, Per-Anders Stolt, Marita Åsberg och Kenneth Jakobas. Foto: Linda Mårtensson.

Just nu pågår intensivt arbete med att handlägga alla bygglovsansökningar som kommit in till kommunens plan- och byggenhet. Senast 1 mars skulle komplett bygglovsansökan vara inlämnad för att bygglov och startbesked ska vara klart till sommaren.

- Det är roligt att jobba med bygglovsansökningar. Att se allas kreativa idéer och så mycket lust till byggande som finns i vår kommun. Lika roligt är det att kunna ge startbesked inför sommaren till alla som lämnat in en ansökan i tid, säger Marita Åsberg, bygglovshandläggare.

- Det är många som ringer till oss bygglovshandläggare inför att de ska lämna in bygglovsansökan. Det tycker vi är jättebra och vi kan nästan alltid räta ut de frågetecken som finns genom ett enkelt telefonsamtal, säger Kenneth Jakobas, bygglovshandläggare.

- En fråga som vi ofta får är vad som krävs för att installera en eldstad. Lisa Hagen, handläggare för eldstäder, förklarar processen i sex steg:

  1. Skicka in en anmälan för installation av eldstad inkl. eldstadens prestandadeklaration. Anmälan finns som e-tjänst på kommunens webbplats.
  2. Invänta startbesked.
  3. Installera eldstaden.
  4. Anlita sakkunnig för besiktning av installationen och för att få ett godkänt besiktningsprotokoll.
  5. Samhällsservicenämnden utfärdar ett slutbesked.
  6. Nu får du tända din första brasa.
Förstora bilden

Relaterade sidor